• The Incomparable Rose Hartman
  • Homme Less
  • Handsome Devil
  • Sunset Boulevard

เกี่ยวกับ BKKSR

Cinema Sketch

Bangkok Screening Room หรือ BKKSR คือ ห้องฉายหนังอิสระมีด้วยกัน 50 ที่นั้งตั้งอยู่บนตืกครีเอทีฟสี่ชั้นในศาลาแดงซอย 1 ที่ประกอบไปด้วย 4K digital โปรเจคเตอร์, เสียง professional surround sound, gourmet candy bar ที่ผสมผสานกับโมเดิรน์ดีไซน์

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

Meet the team

ตลอดหนึ่งปีที่เราได้ทำการค้นคว้าเเละสอบถาม เราได้พบว่ามีหลายเสียงที่ต้องการ อยากให้มีพื้นที่เพื้อฉายหนังอิสระทางเลือกเพื่อสังคมไทยโดยเฉพาะเพื่อที่คนทำหนังรุ่นใหม่จะได้มีพื้นทีให้ได้แสดงผลงาน

อ่านเพิ่มเติม