gas station dc

Open Film Program

Thai with English subtitles

 • Tuesday 14 February 2017, 6:15 pm
 • Wednesday 15 February 2017, 9:00 pm
 • Thursday 16 February 2017, 4:15 pm
 • Friday 17 February 2017, 9:00 pm
 • Saturday 18 February 2017, 4:15 pm
 • Sunday 19 February 2017, 11:15 am
 • Tuesday 21 February 2017, 6:45 pm
 • Thursday 23 February 2017, 9:00 pm
 • Friday 24 February 2017, 4:15 pm
 • Saturday 25 February 2017, 11:15 am
 • Sunday 26 February 2017, 6:45 pm
 • Tuesday 28 February 2017, 4.15pm

คือ เวอร์ชั่นเต็มของหนังเรื่องนี้ เรื่องจากเวอร์ชั่นที่เคยเข้าโรงฉายไปแล้วนั้นถูกตัดบางฉากออกเพื่อให้ได้ฉายในเรต น.18 และ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเรตติ้ง ทางผู้กำกับจึงมีความจำเป็นต้องตัดฉากอันเป็นสาระสำคัญของ ปั๊มน้ำมัน ออกไปหนังเวอร์ชั่นในโรงภาพยนตร์จึงไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในการได้กลับมาเข้าโรงฉายอีกครั้งที่ Bangkok Screening Room ทางผู้กำกับเลยอยากให้คนดูที่อายุ 20 ปีขึ้นไปได้สัมผัสความสมบูรณ์ของ "ปั๊มน้ำมัน"

 

กำกับโดย: Tanwarin Sukkhapisit
ประเทศ: Thailand
ระยะเวลา: 87 นาที
ปี: 2014