fbpx

Bangkok Screening Room มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการให้บริการ หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป ► อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ BKKSR คือการที่คนไทยที่ทำหนังอิสระสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการจัดฉายแสดงผลงานของตนเองออกสู่สายตาผู้ชมให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการสร้างประสบการ์ณการออกฉายและการสร้างรายได้จากผลงานของตนเอง โปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้กับคนทำหนังที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มคนทำหนังของประเทศไทย

ข้อมูลการสมัครเข้าร่วม

  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม

  • หนังแต่ละเรื่องที่ได้ฉายจะได้รับส่วนแบ่ง 50% หรือครึ่งหนึ่งของรายได้จากการจำหน่ายบัตรเมื่อรอบการจัดฉายสิ้นสุดลง หลังหักค่าใช้จ่ายของเว็บจองบัตรและภาษี VAT

  • หนังที่ส่งเข้าคัดเลือกต้องเป็นหนังที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 6 ปี

  • หนังที่ส่งเข้าคัดเลือกเป็นภาษาไทยต้องมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาอื่นๆจะต้องมีคำบรรยายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

  • ระยะเวลาของหนังต้องอยู่ระหว่าง 1-3 ชั่วโมงรวมเครดิต ไม่จำกัดประเภท

  • หนังทุกเรื่องที่จะออกฉายให้คนทั่วไปได้รับชม จะต้องได้รับการจัดประเภทจากสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรุณาเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนการดำเนินการนี้ ติดต่อสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม 02 247-0028 ต่อ 4306 ดูข้อมูลการยื่นแบบฟอร์ม ภย.1 ที่นี่ http://www1.culture.go.th/subculture10/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=21

  • กรอกข้อมูลการส่งหนังเข้าคัดเลือกด้านล่าง พร้อมกับส่ง URL ลิงค์ส่วนตัวของหนังที่ต้องใช้รหัสผ่านเช่น Vimeo หรือ YouTube เพื่อทีมงานจะได้ทำการคัดเลือก การส่งหนังเพื่อพิจารณาเข้าคัดเลือกจะทำได้ผ่านทาง online เท่านั้น

  • หนังที่ได้รับคัดเลือกให้ฉายจะต้องเป็น digital format ที่ไม่ต่ำกว่า 1080p หรือ higher resolution ที่เท่าเทียมกับคุณภาพ 4K 

Suspended