fbpx

Bangkok Screening Room มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการให้บริการ หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป ► อ่านเพิ่มเติม

BKKSR มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้หนังสั้นทั้งไทยและเทศ ได้มีพื้นที่แสดงออกสู่สายตาผู้ชมให้ได้มากที่สุด โดยการเปิดโอกาสให้หนังสั้นได้มีโปรแกรมฉายเป็น pre-feature film หรือการฉายแทนพื้นที่ของโฆษณาก่อนหนังเริ่ม แต่ละเดือนโปรแกรมหนัง feature ของ BKKSR จะมีไม่ต่ำกว่า 6 เรื่อง เราอยากเชิญชวนคนทำหนังอิสระ ส่งผลงานหนังสั้นที่ตัวเองมีเข้ามาดูกัน

ข้อมูลการสมัครเข้าร่วม

  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม

  • หนังสั้นที่ส่งเข้าคัดเลือกจะไม่ได้รับเป็นเงินตอบแทน แต่เจ้าของหนังสั้นที่ได้รับการฉายกับเราจะได้รับสิทธิสมาชิก BKKSR หนึ่งปี

  • หนั้งสั้นที่ส่งเข้าคัดเลือกต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาทีรวมเครดิต ไม่จำกัดประเภท แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายบ้านเมือง

  • หนังที่ส่งเข้าคัดเลือกเป็นภาษาไทยต้องมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาอื่นๆจะต้องมีคำบรรยายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

  • กรอกข้อมูลการส่งหนังเข้าคัดเลือกด้านล่าง พร้อมกับส่ง URL ลิงค์ส่วนตัวของหนังที่ต้องใช้รหัสผ่านเช่น Vimeo หรือ YouTube เพื่อทีมงานจะได้ทำการคัดเลือก การรับหนังเพื่อพิจารณาเข้าคัดเลือกจะทำได้ผ่านทาง online เท่านั้น

  • หนังที่ได้รับคัดเลือกให้ฉายจะต้องเป็น digital format ที่ไม่ต่ำกว่า 720p หรือ higher resolution ที่เท่าเทียมกับคุณภาพ 4K

Suspended