Bangkok Screening Room มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการให้บริการ หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป ► อ่านเพิ่มเติม

gmff banner 2

 

เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล ในวันที่ 18 ธันวาคม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ร่วมกับ Bangkok Screening Room (BKKSR) หรือโรงหนังอิสระยุคดิจิตอลของกรุงเทพมหานคร ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์แรงงานข้ามชาติสากลเป็นครั้งแรก เริ่มฉายตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2559 การจัดเทศกาลภาพยนต์ในครั้งนี้เป็นการให้ความสำคัญต่อแรงงานข้ามชาติที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมในหลาย ๆ เรื่อง

ภาพยนตร์จำนวน 6 เรื่องนี้ถ่ายทอดความสวยงามและเรื่องราวที่น่าสนใจของการย้ายถิ่นฐาน เรื่องเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของการย้ายถิ่นฐานที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกของเรา เรียบเรียงผ่านภาพถ่ายและการสื่ออารมณ์ที่ทุกวัฒนธรรมสามารถรับรู้ได้อย่างไร้พรมแดน เทศกาลภาพยนตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Together” ของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการระดับสากล เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการย้ายถิ่นต่อทุกคน ท่านสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถจองจองผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือจองผ่านตัวแทนจาก Bangkok Screening Room (BKKSR) สำหรับท่านที่จองบัตรทางออนไลน์จะต้องมารับบัตร 15 นาทีก่อนเวลาที่โฆษณาเริ่มขึ้น หากไม่มารับก่อนช่วงเวลาดังกล่าวขอสงวนสิทธิให้กับผู้เข้าร่วมท่านอื่น

หมายเหตุ: ภาพยนตร์ทั้งหมดจะถูกนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะไม่มีการบรรยายเป็นภาษาไทย ทางผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Schedule

 Date Time Film Booking
Wednesday 14 December 18:45 La Salada Unavailable
Additional tickets to be released on the day.
Thursday 15 December 18:45 Kakuma - The Invisible City Unavailable
Additional tickets to be released on the day.
Friday 16 December  18:45  Guido Models  Unavailable
Additional tickets to be released on the day.
Saturday 17 December 16:15  Bolinao 52  Unavailable
Additional tickets to be released on the day.
  18:45 Donor Unavailable
Additional tickets to be released on the day.
Sunday 18 December 16:15 La Salada Unavailable
Additional tickets to be released on the day.
  18:45 La Visa Loca Unavailable
Additional tickets to be released on the day.

 

Films

Kakuma – The Invisible City

gmff kakuma

gmff kakuma

Duration: 74 mins
Year: 2016
Director: Lieven Corthouts
Country: Belgium
Language: French and Dutch with English subtitles.
Genre: Documentary

How to build a home in a place called nowhere? Kakuma refugee camp, built in the middle of the Turkana desert (Kenya), is the fastest growing city in the region. Many of its new arrivals are children sent out of conflict zones by their parents. Against all odds, these children grab all opportunities in the camp to rebuild their life.

 


La Salada

gmff lasalada

gmff lasalada

Duration: 91 mins
Year: 2014
Director: Juan Martín Hsu
Country: Argentina
Language: Spanish with English subtitles.
Genre: Drama

A film exploring the reality of Asian migrants in Argentina, La Salada depicts its characters' experience as one of heart-rending limbo: they're not at home in Argentina, yet they no longer belong to the countries they were born in.

 

Guido Models

gmff guidomodels

mgff guidomodels

Duration: 68 mins
Year: 2015
Director: Julieta Sans
Country: Argentina, Bolivia
Language: Spanish with English subtitles.
Genre: Documentary
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Agwl0Us42fc
Guido Fuentes, a middle aged Bolivian immigrant, runs a modelling agency and academy in Villa 31, the biggest slum in Buenos Aires, Argentina.

 

Bolinao 52

 

gmff bolinao

Duration: 57 mins
Year: 2008
Director: Huu Duc Nguyen 
Country: USA
Language: Vietnamese with English subtitles.
Genre: Documentary

Following the end of the Vietnam War in 1975, millions refugees took the perilous escape across South China Sea to find freedom. Many died of drowning or starvation and thirst. Other lost at sea for days while some were pillaged, robbed and raped by pirates. Bolinao 52 is a long-silenced voice, an unspoken legacy of the Vietnam War - the story of the Vietnamese Boat People.

 

Donor

gmff donor

gmff donor

Duration: 84 mins
Year: 2010
Director: Mark Meily
Country: Philippines
Language: Tagalog/Arabic with English subtitles.
Genre: Drama

Desperate for money, Lizzie pursues the dark and thankless world of organ donation, hoping for a better life.

 

La Visa Loca

gmff lavisaloca

gmff lavisaloca

Duration: 105 mins
Year: 2005
Director:
Country: Philippines
Language: Tagalog with English subtitles.
Genre: Comedy
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=r4RY-pRK8tk
A Filipino taxi driver who dreamed of obtaining a visa to be able to go to the USA. The plot starts when his visa is denied.